Menu
Home Page

Ysgol ar Gau - Dydd Iau 1.3.18 / School Closure - Thursday 1.3.18

Annwyl Rieni,

 

Mae'r awdurdod lleol yn cynghori pob ysgol yng Nghaerdydd i gau yfory (Mawrth 1af) i ddisgyblion a staff.  Fe fydd penderfyniad ynglyn a dydd Gwener yn cael ei wneud yn hwyrach yfory.  Fe fyddwn yn cysylltu gyda chi trwy neges destun, cyfrif twitter @ysgolglanmorfa a thrwy ein gwefan.   Diolch  

 

Dear Parents,

 

The Local authority is advising all schools to close tomorrow (Thursay 1st of March) to both pupils and staff.  A decision for Friday will be made later tomorrow. You will be contacted through the text messaging service and through the school twitter @ysgolglanmorfa and our website.  Thank you 

Top