Menu
Home Page

Derbyn / Blwyddyn 1 - Blodeuwedd

Croeso i Derbyn/ Blwyddyn 1

 

Mrs Boffy a Miss Conway  sy'n cael y fraint o ddysgu eich plant yn Nosbarth Blodeuwedd.

 

 • Mae prosiect gwaith cartref yn mynd adref pob hanner tymor.

 • Mae bagiau darllen yn mynd adre pob dydd Gwener, ac mae angen cael ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mercher canlynol.

 • Mae Tedi Cymreictod y dosbarth, Gruffydd, hefyd yn mynd adre gyda phlentyn pob Dydd Gwener a dylai ddod yn ôl i’r ysgol ar y Dydd Llun canlynol.

 • Rydym yn cael un sesiwn ymarfer corff bob wythnos - prynhawn dydd Llun. Er mwyn hwyluso’r broses o newid ar gyfer gwersi ymarfer corff y Derbyn, gofynnwn yn garedig i chi wisgo’r plant yn eu gwisg ymarfer corff pob dydd Llun. Mae angen i flwyddyn 1 gael bag ymarfer corff yn yr ysgol bob amser gan eu bod yn newid yn yr ysgol. Mi fydd eich plentyn angen crys-t lliw llys, siorts/trowsus ac esgidiau ymarfer corff. 

 

Mwynhewch bori trwy ein tudalen ddosbarth.

 

 

Mrs Boffy and Miss Conway have the privilege of teaching your children in Dosbarth Blodeuwedd.

 

 • Homework projects are sent home every half term.

 • Book bags are sent home with pupils every Friday, and we ask that these are returned by the following Wednesday.

 • The class Welsh speaking Teddy, Gruffydd the Dog, also goes home with a child every Friday and should return to school on the following Monday.

 • We have one physical education session each week - Monday afternoon.To ease this process we kindly ask that the reception children come to school dressed in their P.E kit every Monday. Year 1 will need to have their PE kit in school at all times in order to change.  Your child will need a house coloured t-shirt, shorts/trousers and trainers.

 

Enjoy browsing our class page.

 

Pethau pwysig i’w cofio.

 • Sicrhewch fod enw eich plentyn ar bob dilledyn.
 • Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1.50 yr wythnos ar gyfer byrbryd. Sicrhewch fod yr arian mewn amlen wedi ei labelu’n glir gydag enw eich plentyn. Gallwch hefyd dalu yn y swyddfa - diolch!
 • Gofynnwn yn garedig i chi ddychwelyd unrhyw ddillad sbâr (dillad isaf ar ôl damwain ayyb). Nid oes llawer o ddillad sbâr gennym ni.

 

Important things to remember.

 • Please label every item of school clothing.
 • We kindly ask of a contribution of £1.50 towards the children’s snack.Please place the money in an envelope with your child’s name. It is also possible to pay in the office - thank you!
 • Please return any change of clothes that are sent home (underwear or clothes following an accident etc.)  – we do  not have a large stock of spare clothes
Top