Menu
Home Page

Defnyddio'r Rhyngrhwyd / Using the Internet

Defnyddio'r Rhyngrhwyd 

 • Fe fydd nifer o gyfrifiaduron neu llyfrau chrome yn eich dosbarth wedi cysylltu â’r rhyngrwyd. Fe fydd eich athro/awes wedi trafod canllawiau defnyddio gyda chi. Dylech gofio y rheolau syml yma ar bob adeg.
 • Defnyddiwch eich ffeiliau personol yn unig
 • Fe fydd pob defnydd o’r we yn cael ei fonitro a’i oruchwylio yn ofalus.
 • Peidiwch ymgeisio i fynd ar lein heb ganiatad eich athro/awes
 • Ni chaniateir E-bost unigol na defnydd o ystafelloedd sgwrsio ar lein ar rwydwaith yr Ysgol. Peidiwch roi eich enw, cyfeiriad, rhif ffon neu drefnu cwrdd ag unrhywun ar lein
 • Ni ddylech lawrlwytho o unrhywle arall heb ganiatâd eich athro/awes
 • Mae’r rhyngrwyd yn fyd cyhoeddus iawn. Anfonwch negeseuon sydd yn gwrtais a synhwyrol ar bob adeg
 • Dywedwch wrth eich athro/awes neu eich rhieni yn syth os byddwch yn derbyn unrhyw neges neu yn dod ar draws unrhyw ddefnydd ych a fi.
 • Os nad ydych yn sïwr – dywedwch beth bynnag. Fe fydd Athrawon yn trin eich sylw yn dawel a chyfrinachol ac fe fyddwch wedi cyfrannu at wneud y rhyngrwyd yn lle gwell ar gyfer holl blant Caerdydd.

 

Using the Internet

 • Your classroom will have at several computers or chrome books connected to the Internet. Your teacher will have discussed these user guidelines with Please take time to remember them
 • Please use only your own files
 • Internet use will be supervised. Please do not attempt to access the web without your teacher
 • Personal Email and chatroom access are not allowed on school Do  not give your address, phone number or arrange to meet anyone.
 • On no account should you download from anywhere or anyone else without the teachers’
 • The Internet is a very public place so please send messages, which are polite and thoughtful.
 • Please tell your teacher or your parents if you receive any nasty material or messages. If you’re not sure, tell someone Teachers will be sensitive and quiet and your report will help us to make the Internet a better place for all the children of Cardiff.
 • A backup record of all files on your computer and Internet use is kept in the Head Teachers office. You or your teacher can view these records at any
Top