Menu
Home Page

Blwyddyn 6 - Olwen

Croeso i dudalen Blwyddyn 6

Welcome to Year 6's page

Eleni, rydym yn ddosbarth o 26 disgybl. Ein hathro yw Mr Rees. Yma, fe gewch chi fwy o wybodaeth am deithiau, digwyddiadau, gwaith cartref, lincs addysgiadol defnyddiol a mwy. 

 

Mi fydd ein gwersi addysg gorfforol yn digwydd bob dydd Mawrth. Rhaid cofio dod â'r wisg gywir. Mi fydd gwaith cartref a'r llyfrau darllen yn cael eu dosbarthu bob dydd Gwener. Rhaid cofio dychwelyd y gwaith cartref â'r llyfr darllen erbyn  y dydd Mercher canlynol.

 

Cofiwch ddilyn tudalen Trydar yr ysgol!

 

https://twitter.com/ysgolglanmorfa?lang=en

 

This year, we are a class of 26 pupils. Our teacher is Mr Rees. Here you will find information about trips, events, homework, useful educational links and more.   

 

Our P.E. lessons are on a Tuesday. All pupils need to bring the correct P.E kit. Homework and reading books will be given out on Friday and to be returned by the following Wednesday.

 

Remember to follow the school on our Twitter page!

 

https://twitter.com/ysgolglanmorfa?lang=en

 

Noson Gwricwlaidd Medi 2018 / Curricular Evening September 2018

Dyma'r wefannau rydym ni wedi bod yn creu er mwyn codi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer ffoaduriaid Syria!

 

Here are the websites created to raise awareness and money for the Syrian refugees!

Top