Menu
Home Page

Blwyddyn 5 - Dosbarth Mererid

Croeso cynnes i chi i dudalen

Blwyddyn 5!

A warm welcome to year 5!

Dosbarth Mererid

 

Bwriad y dudalen hon yw rhannu gwybodaeth a roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau ym Mlwyddyn 5.

 

Mrs G Lloyd yw'r athrawes sy'n dysgu'r dosbarth at  Ddydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau a Miss H James yw'r athrawes ddosbarth ar Ddydd Mawrth a Dydd Iau.

 

Mae 28 o ddisgyblion ym mlwyddyn 5 eleni.

 

Pethau Pwysig:

  • Mae Ymarfer Corff Prynhawn Dydd Llun, cofiwch ei bag ymarfer corff.
  • Mae gwaith cartref yn mynd adref bob Dydd Gwener gyda llyfr darllen a chofnodio'n darllen. Os gwelwch yn dda allwch chi sicrhau fod y gwaith cartref a llyfrau darllen wedi'w dychwelyd erbyn y Dydd Mercher canlynol

 

Mwynhewch bori trwy tudalen dosbarth Mererid.

 

The aim of this page is to share information on the activities and events that happen in year 5.

 

Mrs G Lloyd is the class teacher on Monday,Wednesday and Thursday and Miss Helen James from Tuesday and Friday.

 

This year we have 28 pupils in year 5.

 

Important Information:

  • Physical Education lesson is every Monday afternoon, please remember your P.E clothes.
  • Homework is given every Friday, along with reading books, and we ask kindly that these are returned by the following Wednesday. 

 

Enjoy browsing Year 5’s page!

 

 

 

 

Canlyniadau Traws Gwlad / Cross Country Results

Top