Menu
Home Page

Blwyddyn 4 - Dosbarth Macsen

Croeso i Flwyddyn 4!

(Year 4)

Croeso i dudalen we dosbarth Mererid!

 

Ein hathro yw Mr Rowlands.

 

 

Pethau pwysig-

  • Mae gwaith cartref a llyfrau darllen yn mynd allan pob Dydd Gwener a ddylai gael ei ddychwelyd ar y Dydd Mercher yr wythnos ar ôl.
  • Mae gennym ymarfer corff pob prynhawn Dydd Gwener felly gwnewch siwr eich bod yn dod a'ch cit ymarfer corff.

 

 

Our teacher is Mr Rowlands.

 

 

Important things-

  • Homework and reading books goes out every Friday and should be returned on the Wednesday the following week.
  • We have P.E every Friday afternoon so make sure you bring your exercise kit .

 

Dyma fwy o wybodaeth am ein hathro!

Llythyr Mr Rowlands

Top