Menu
Home Page

Meithrin - Gwydion

Croeso i'r Feithrin!

Dosbarth Gwydion

 

Mrs Andrews, Mrs Davies a Mrs Powell sy'n cael y fraint o ddysgu eich plant yn Nosbarth Mabon.

 

 • Mae prosiect gwaith cartref yn mynd adref pob hanner tymor.
 • Mae Tedi Twt Cymreictod y dosbarth yn mynd adre gyda phlentyn pob Dydd Gwener a dylai ddod yn ôl i’r ysgol ar y Dydd Llun canlynol. 
 • Rydym yn cael un sesiwn ymarfer corff ar fore dydd Gwener. Er mwyn hwyluso’r broses o newid ar gyfer gwersi ymarfer corff, gofynnwn yn garedig i chi wisgo’r plant yn eu gwisg ymarfer corff pob dydd Gwener. Mi fydd eich plentyn angen crys-t lliw llys, siorts/trowsus ac esgidiau ymarfer corff. 

 

Mwynhewch bori trwy ein tudalen ddosbarth.

 

 

Mrs Andrews, Mrs Davies and Mrs Powell have the privilege of teaching your children in Dosbarth Mabon. 

 

 • Homework projects are sent home every half term.
 • The class Welsh speaking Tedi Twt goes home with a child every Friday and should return to school on the following Monday. 
 • We have one physical education session on a Friday morning. To ease this process we kindly ask that your children come to school dressed in their P.E kit every Friday.  Your child will need a house coloured t-shirt, shorts/trousers and trainers.

 

 

Important things to remember.

 • Please label every item of school clothing.
 • We kindly ask of a contribution of £1.50 towards the children’s snack to be payed at  the office - thank you!
 • Please ensure your child brings a spare change of clothes with them in a bag everyday. 

 

 

Pethau pwysig i’w cofio.

 • Sicrhewch fod enw eich plentyn ar bob dilledyn.
 • Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1.50 yr wythnos ar gyfer byrbryd. Sicrhewch fod yr arian yn cael ei dalu yn y swyddfa - diolch!
 • Gofynnwn yn garedig i chi ddod a dillad sbar i'ch plentyn pob dydd.

 

Enjoy browsing our class page.

Top