Menu
Home Page

Manylion Cyswllt / Contact Details

Heol Lewis / Lewis Road
Y Sblot / Splott
Caerdydd / Cardiff
CF24 5EB

 

Rhif ffôn / Telephone: 02920 483663

E-bost / E-mail: ysgolglanmorfa@cardiff.gov.uk

Twitter: @ysgolglanmorfa 

 

 

Contact Form / Tudalen Gyswllt

Os ydych eisiau cysylltu gyda ni yn ystod Cyfnod y Coronafeirws yna llenwch y wybodaeth isod a byddwn mewn cysylltiad gyda chi yn fuan. Cofiwch ychwanegu eich rhif ffon. If you want to get in touch with us during the Coronavirus outbreak then please fill the contact form below and we will be in touch with you as soon as is possible. Remember to add your phone number.

Top