Menu
Home Page

Caneuon Cyw

Cân Cyw Yn yr Ysgol | Cyw's School Song

Wyt ti'n barod i fynd i'r ysgol? I wneud ffrindiau newydd, dysgu a chwarae? Gwylia a cana'r gân hon i dy helpu i gofio popeth sy'n digwydd yno! Clicia http://s4c.cymru/cyw am ragor o gemau, caneuon ac aps llawn hwyl. Are you ready to go to school? To make friends, learn and play?

Cân Diolch Cyw | Cyw's Thank-You Song

Diolch, gair syml ond pwysig iawn! Wyt ti'n cofio ei ddweud pan byddi'n cael anrheg? Clicia http://s4c.cymru/cyw i weld llwyth o gemau, caneuon ac aps! Diolch, a small but really important word! Do you remember to say thank-you when you receive a gift? Click http://s4c.cymru/cyw to see all our games, songs and apps!

Y Tywydd (Sblish Sblosh!)

Mae llwythi o ganeuon, gemau a rhaglenni i'w gweld ar wefan Cyw, dewch draw! http://s4c.cymru/cyw There are lots of songs, games and shows on the bilingual Cyw site, come and visit! http://s4c.cymru/cyw

Cân Offerynnau Cyw - The Instruments Song

Wyt ti'n barod i wneud sŵn gyda Cyw? Mae llwythi o gemau a fideos ar gael ar wefan Cyw - clicia http://s4c.cymru/cyw i chwarae! Are you ready to make some noise with Cyw? There are loads of games and videos on the bilingual Cyw site - click http://s4c.cymru/cyw to play!

Cân Teithio Cyw - Cyw's Travelling Song

Mae pawb yn gwirioni ar mynd ar daith - dere am daith gyda Cyw! Mae llwythi o gemau a fideos ar gael ar wefan Cyw - clicia http://s4c.cymru/cyw i chwarae. Everyone loves going on a trip - come on a journey with Cyw!

Top