Menu
Home Page

Blwyddyn 2 - Dosbarth Branwen

Croeso i Flwyddyn 2!

Dosbarth Branwen

 

Mr Jones a Mrs Clinch sy'n cael y fraint o ddysgu eich plant yn Nosbarth Branwen.

 

  • Mae prosiect gwaith cartref yn mynd adre pob hanner tymor.
  • Mae bagiau darllen yn mynd adre pob Dydd Gwener, ac mae angen cael ei ddychwelyd erbyn y Dydd Iau canlynol.
  • Mae tedi Cymreictod y dosbarth hefyd yn mynd adre gyda phlentyn pob Dydd Gwener a dylai ddod yn ôl i’r ysgol ar y Dydd Llun canlynol.
  • Sesiwn ymarfer corff ein dosbarth ni yw prynhawn Dydd Iau felly cofiwch eich kit.

 

Mwynhewch bori trwy ein tudalen ddosbarth.

 

 

Mr Jones and Mrs Clinch have the privilege of teaching your children in Dosbarth Branwen.

 

  • Homework projects are sent home every half term.
  • Book bags are sent home with pupils every Friday and we ask that these are returned by the following Thursday.
  • The class' Welsh speaking teddy also goes home with a child every Friday and should return to school on the Monday.
  • Our class' P.E. session is every Thursday afternoon so please remember your kit. 

 

Enjoy browsing our page!

Mwnci Morfa

Top