Menu
Home Page

Blwyddyn 6 - Dosbarth Culwch

Croeso i Flwyddyn 6!

Dosbarth Culhwch

 

Eleni mae pedwar ar hugain o blant ym Mlwyddyn 6 ac yn cael eu haddysgu gan Miss Lewis a Mrs Lloyd 

 

  • Mae Addysg Gorfforol ar ddydd Llun felly mae angen i bawb gofio eu dillad ymarfer corff.
  • Mae gwaith cartref a llyfrau darllen yn cael eu gosod ar ddydd Gwener ac maent i gael eu dychwelyd ar y dydd Mercher canlynol.

 

Mwynhewch bori trwy dudalen Culhwch.

 

 

This year there are twenty four children in Year 6 and are taught by Miss Lewis and Mrs Lloyd.

 

  • PE is on Monday, so please remember your PE kit.
  • Homework and reading books are given out on Friday and are to be returned on the following Wednesday.

 

Enjoy browsing Culhwch's page.

Top