Menu
Home Page

Blwyddyn 4 - Elen

Croeso i dudalen Blwyddyn 4!

Welcome to Year 4's class page!

 

Eleni rydym yn ddosbarth o 28 o ddisgyblion.

 

Ein hathrawon yw Mrs Hiscocks a Mrs Lloyd.

 

Yma, cewch chi wybodaeth am deithiau, digwyddiadau, gwaith cartref, lincs addysgiadol defnyddiol a mwy! 

 

Fe fydd ein gwers Addysg Gorfforol ar ddydd Gwener, felly cofiwch ddod a'ch gwisg!

 

Fe fydd bagiau darllen a gwaith cartref yn cael eu dosbarthu bob dydd Gwener. Rhaid cofio dychwelyd gwaith cartref a llyfr darllen erbyn y dydd Mercher canlynol.

 

Cofiwch ddilyn yr ysgol ar ein tudalen trydar  @ysgolglanmorfa

 

 

This year we are a class of 28 students!

 

Our teachers are Mrs Hiscocks and Mrs Lloyd.

 

On this page you will find information about school trips, school events, homework, useful educational links and more!

 

Our P.E lesson will be on Friday, please make sure that you remember your kit.

 

Homework and reading books will be given out on Friday and are to be returned by the following Wednesday.

 

Remember to follow our twitter page @ysgolglanmorfa 

 

 

 

 

 

 

 

Top