Menu
Home Page

Blwyddyn 2 - Bendigeidfran

Croeso i Flwyddyn 2!

Dosbarth Bendigeidfran

 

Mr Jones a Mrs Clinch sy'n cael y fraint o ddysgu eich plant yn Nosbarth Bendigeidfran.

 

 • Mae prosiect gwaith cartref yn mynd adre pob hanner tymor.
 • Mae bagiau darllen yn mynd adre pob Dydd Gwener, ac mae angen cael ei ddychwelyd erbyn y Dydd Iau canlynol.
 • Mae tedi Cymreictod y dosbarth hefyd yn mynd adre gyda phlentyn pob Dydd Gwener a dylai ddod yn ôl i’r ysgol ar y Dydd Llun canlynol.
 • Sesiwn ymarfer corff ein dosbarth ni yw prynhawn Dydd Gwener felly cofiwch kit eich plentyn er mwyn iddynt newid yn yr ysgol. 

 

Pethau pwysig i’w cofio.

 • Sicrhewch fod enw eich plentyn ar bob dilledyn.
 • Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1.50 yr wythnos ar gyfer byrbryd. Sicrhewch fod yr arian mewn amlen wedi ei labelu’n glir gydag enw eich plentyn. Gallwch hefyd dalu yn y swyddfa - diolch!

 

Mwynhewch bori trwy ein tudalen ddosbarth.

 

 

Mr Jones and Mrs Clinch have the privilege of teaching your children in Dosbarth Bendigeidfran.

 

 • Homework projects are sent home every half term.
 • Book bags are sent home with pupils every Friday and we ask that these are returned by the following Thursday.
 • The class' Welsh speaking teddy also goes home with a child every Friday and should return to school on the Monday.
 • Our class' P.E. session is every Friday afternoon so please remember your child's kit in order for them to change in school.

 

Important things to remember.

 • Please label every item of school clothing.
 • We kindly ask of a contribution of £1.50 towards the children’s snack.Please place the money in an envelope with your child’s name. It is also possible to pay in the office - thank you!

 

Enjoy browsing our page!

Mwnci Morfa

Top