Menu
Home Page

Arolwg Estyn / Estyn Report

Cafodd Ysgol Glan Morfa eu harolygu ym mis Ionawr 2017.  Gweler yr adroddiad isod.  Hoffwn ddiolch i'r holl staff am eu gwaith.  

 

Ysgol Glan Morfa was inspected in January 2017.  Please find below our recent inspection report. I would like to thank the staff for all of their hard work.

Top