Menu
Home Page

Gwisg Ysgol / Uniform Information

Dyma ein gwisg ysgol. Ein cyflenwr ni yw YC Sports.

 

Here is our school uniform. Our supplier is YC Sports.    

 

http://www.ycsports.com/School-uniform/My-School/Ysgol-Glan-Morfa?sort=p.model&order=DESC

 

    

Gwisg Ysgol - Gaeaf

Siwmperi: Porffor (gyda bathodyn ysgol)

Crysau polo: Gwyn (gyda bathodyn ysgol)

Sgert/Ffrog/Trowus: Llwyd

Esgidiau: Du (ni chaniateir esgidiau lliwgar)

Sannau: Du / Llwyd 

 

 

Gwisg Ysgol - Yr Haf

Siwmperi: Porffor (gyda bathodyn ysgol)

Crysau polo: Gwyn (gyda bathodyn ysgol)

Ffrogiau: porffor a gwyn: (streipiog)

Trowsus byr: Llwyd 

Esgidiau: Du (ni chaniateir esgidiau lliwgar)

Sannau: Du / Llwyd 

 

Dillad Ymarfer Corff

Mae dillad Ymarfer Corff ar werth yn y YC Sports.  Mae pob plentyn yn cael eu rhoi mewn llys sef

Rhuddem (Coch)

Emrallt (Gwyrdd)

Saffir (Glas)

Diemwnt (Melyn) 

Winter Uniform 

Jumpers: Purple (with school badge)

Polo Shirts: White (with school badge)

Skirt/Pinafore dress/Trousers: Grey

Shoes: Black (no colourful trainers)

Socks: Black or Grey

 

Summer Uniform

Jumpers: Purple (with school badge)

Polo Shirts: White (with school badge)

Purple and white dresses: (striped or checked) 

Shoes: Black or sensible sandals (no colourful trainers)

Socks: White / Black / Grey

 

PE Kit

PE t-shirts are sold in YC Sports - each child will be given a house in which they will compete;

Rhuddem (Red)

Emrallt (Green)

Saffir (Blue)

Diemwnt (Yellow) 

Top