Menu
Home Page

Gweledigaeth Digidol Ysgol Glan Morfa Digital Vision

Gweledigaeth Digidol Ysgol Glan Morfa 

 

•Staff i gael y gefnogaeth a'r cyfle i gynyddu eu hyder wrth ddefnyddio technoleg i ddatblygu dysgu ac addysgu.

 

•Sicrhau'r defnydd mwyaf effeithiol o'r adnoddau electronig sydd ar gael.

 

•Rhoi cyfle i blant hun yr ysgol ac Arweinwyr Digidol i gyflwyno peth o elfen dinasyddiaeth y FfCD i gyfoedion.

 

•Rhoi’r cyfle i blant i ddefnyddio technoleg i gyfathrebu a chydweithio ac i wneud hyn gyda dysgwyr lleol a dysgwyr o amgylch y byd.

 

•Addysgu pob dysgwr i fod yn ddinesydd digidol cyfrifol sy’n gallu gwneud y penderfyniadau cywir i gadw’n ddiogel ar-lein.

Top