Menu
Home Page

Blwyddyn 1 - Arthur

Croeso i Ddosbarth Arthur

Welcome to Dosbarth Arthur

 

 

Miss C.Williams a Miss C.Davies sy'n cael y fraint o ddysgu eich plant yn Nosbarth Arthur.

 

 • Mae prosiect gwaith cartref yn mynd adref bob hanner tymor.
 • Mae bagiau darllen yn mynd adref bob Dydd Gwener ac maent angen cael eu dychwelyd erbyn y Dydd Mercher canlynol.
 • Mae tedi Cymreictod y dosbarth- Celt y Ci hefyd yn mynd adref gyda plentyn bob dydd Gwener a dylai ddod yn ol i'r ysgol ar y dydd Llun canlynol. 
 • Rydym yn cael un sesiwn ymarfer corff bob wythnos - prynhawn dydd Iau. Bydd eich plant angen bag ymarfer corff yn yr ysgol drwy'r amser yn cynnwys crys-t lliw llys, siorts/trowsus ac esgidiau ymarfer corff.

 

Pethau pwysig i’w cofio.

 • Sicrhewch fod enw eich plentyn ar bob dilledyn.
 • Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1.50 yr wythnos ar gyfer byrbryd. Sicrhewch fod yr arian mewn amlen wedi ei labelu’n glir gydag enw eich plentyn. Gallwch hefyd dalu yn y swyddfa - diolch!
 • Gofynnwn yn garedig i chi ddychwelyd unrhyw ddillad sbâr (dillad isaf ar ôl damwain ayyb). Nid oes llawer o ddillad sbâr gennym ni.

 

Mwynhewch bori drwy ein tudalen ddosbarth!

 

 

Miss C.Williams and Miss C.Davies have the privilege of teaching your children in Dosbarth Arthur.

 

 • Homework projects are sent home every half term.
 • Book bags are sent home with pupils every Friday and we ask that these are returned by the following Wednesday. 
 • The class Welsh speaking teddy Celt y Ci also goes home with a child every Friday and should return to school on the following Monday.
 • We have one physical education session each week - Thursday afternoon. Your children will need a P.E kit in school at all times including a house coloured t-shirt, shorts/trousers and trainers.

 

Important things to remember.

 • Please label every item of school clothing.
 • We kindly ask of a contribution of £1.50 towards the children’s snack.Please place the money in an envelope with your child’s name. It is also possible to pay in the office - thank you!
 • Please return any change of clothes that are sent home (underwear or clothes following an accident etc.)  – we do  not have a large stock of spare clothes

 

Enjoy browsing our page!

 

Top