Menu
Home Page

Blwyddyn 1 - Dosbarth Arthur

Croeso i Ddosbarth Arthur

Welcome to Dosbarth Arthur

 

 

Miss C.Williams a Miss C.Davies sy'n cael y fraint o ddysgu eich plant yn Nosbarth Arthur.

 

  • Mae prosiect gwaith cartref yn mynd adref bob hanner tymor.
  • Mae bagiau darllen yn mynd adref bob Dydd Gwener ac maent angen cael eu dychwelyd erbyn y Dydd Mercher canlynol.
  • Rydym yn cael un sesiwn ymarfer corff bob wythnos - prynhawn dydd Mawrth. Bydd eich plant angen bag ymarfer corff yn yr ysgol yn cynnwys crys-t lliw llys, siorts/trowsus ac esgidiau ymarfer corff.

 

Mwynhewch bori drwy ein tudalen ddosbarth!

 

 

Miss C.Williams and Miss C.Davies have the privilege of teaching your children in Dosbarth Arthur.

 

  • Homework projects are sent home every half term.
  • Book bags are sent home with pupils every Friday and we ask that these are returned by the following Wednesday. 
  • We have one physical education session each week - Tuesday afternoon. Your children will need a P.E kit in school including a house coloured t-shirt, shorts/trousers and trainers.

 

Enjoy browsing our page!

 

Celt y Ci

Top