Menu
Home Page

Gwaith cartref (Homework)

Geiriau sillafu grwpiau Melyn, Coch a Glas

rhoi

fferm

siop

bach

coch

wrth

cath

daeth

dydd

sydd

 

Geiriau sillafu grwpiau Oren a Phorffor

rhoi

troi

osgoi

croesi

troed

erioed

doethineb

cyfoethog

doedd

bloeddio

Gwaith cartref wythnos hon yw gorffen creu eich ffeil ffeithiau o drychfil . Cofiwch fod chi wedi dechrau'r gwaith hwn ar HWB gyda'ch partneriaid yn barod. Cydweithiwch i ychwanegu ato dros y penwythnos, edrychaf ymlaen at eu gweld!

 

This week's homework is to finish creating your fact file about an insect. Remember that you have already started this work with your partner on HWB. Work together to add to it over the weekend, I look forward to seeing them!

 

 

Enghraifft Cymraeg a Saesneg o ffeil ffeithiau

Top