Menu
Home Page

Blwyddyn 3 - Dosbarth Lludd

Croeso i Flwyddyn 3!

Welcome to Year 3!

Dosbarth Lludd 2017-18

 

Mae Mrs S. Murray yn dysgu’r dosbarth o 27 o ddisgyblion.

 

  • Mae gwaith cartref yn mynd adre bob Dydd Gwener, ynghyd â bagiau darllen, ac mae angen cael ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mercher canlynol.
  • Mae draig y dosbarth, Lludd, hefyd yn mynd adre gyda phlentyn bob Dydd Gwener a dylai ddod yn ôl i’r ysgol ar y Dydd Llun.
  • Mae gwersi ymarfer corff bob Dydd Gwener. 

 

Mwynhewch bori trwy dudalen Dosbarth Lludd!

 

 

Mrs S. Murray is the Year 3 class teacher and there are 27 pupils.

 

  • Homework is given on a Friday, along with book bags, and we ask that these are returned by the following Wednesday.
  • The class dragon, Lludd, also goes home with a child every Friday and should return to school on the Monday.
  • PE lessons are on a Friday.

 

Enjoy browsing Year 3’s page!

 

Lludd

Top