Menu
Home Page

Dysgu o bell gyda HWB / HWB Distance Learning

Fe fydd ein dysgu ar lein yn mynd yn fyw am 09:00 Bore Llun Mawrth 23ain am bythefnos.  Yna, byddwn yn cymryd pythefnos o wyliau'r Pasg. Diolch i chi gyd.  

 

Our distance learning will go live on 09:00 Monday, March 23rd for two weeks.  Then, we will take two week of Easter Holidays. Thanks to you all. 

 

Mr Tomos 

Hwb Guide Video

Still image for this video
A big thank you to the ICT Leader from Millbank Primary School for this excellent video.

Lanlwytho Llun i Google Classroom / Uploading a Photo to Google Classroom

Still image for this video

Ymholiadau Dosbarth Google / Google Classroom Queries

Os oes gennych unrhyw ymholiad ynglyn a'r Dosbarth Google yna gofynnwch isod! If you have any Google Classroom Queries then please ask below. Diolch / Thank you

Top