Menu
Home Page

Blwyddyn 3 - Mererid

Croeso i dudalen Blwyddyn 3! 

 

Eleni, rydym yn ddosbarth o 22 o ddisgyblion, ac ein hathrawes yw Miss Hughes.

 

Yma, cewch wybodaeth am deithiau, digwyddiadau, gwaith cartref, lincs addysgiadol defnyddiol a mwy.

 

Fe fydd ein gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Mercher, felly cofiwch eich gwisg!

 

Mi fydd Gwaith Cartref a llyfrau darllen yn cael eu dosbarthu ar ddydd Gwener, a rhaid cofio eu dychwelyd erbyn y dydd Mercher canlynol.

 

Cofiwch ddilyn yr ysgol ar ein tudalen Trydar, @ysgolglanmorfa

 

 

 

Welcome to Year 3's page!

 

This year, we are a class of 22 students, and our teacher is Miss Hughes.

 

On this page, you will find information about school trips, school events, homework, useful educational links and more.

 

Our P.E. lesson will be on Wednesday, please make sure that you remember your kit!

 

Homework and reading books will be given out on Friday, and are to be returned by the following Wednesday.

 

Remember to follow our Twitter page, @ysgolglanmorfa

Top