Menu
Home Page

Blwyddyn 5 - Rhiannon

Croeso i dudalen Blwyddyn 5

Welcome to Year 5's page

Eleni rydym yn ddosbarth o 21 disgybl ac ein hathrawes yw Miss Lewis.

 

Yma fe gewch wybodaeth am deithiau, digwyddiadau, gwaith cartref, lincs addysgiadol defnyddiol a mwy.  

 

Fe fydd ein gwers Addysg Gorfforol ar ddydd Llun, felly cofiwch ddod a'ch gwisg.  

 

Fe fydd gwaith cartref a llyfrau darllen yn cael eu dosbarthu ar ddydd Gwener a rhaid cofio eu dychwelyd erbyn y dydd Mercher canlynol. 

 

Cofiwch ddilyn yr ysgol ar ein tudalen trydar @YsgolGlanMorfa

 

 

This year we are a class of 21 students and our teacher is Miss Lewis.

 

On this page you will find information about school trips, school events, homework, useful educational links and more. 

 

Our PE lesson will be on Monday, please make sure that you remember your kit.

 

Homework and reading books will be given out on Friday and are to be returned by the following Wednesday.  

 

Remember to follow our twitter page @YsgolGlanMorfa.

Top