Menu
Home Page

Llythyron / Letters

Shwmae Su’mae - Gwaith Cartref/ Homework

Llythyr Siarter Iaith i rieni/ Welsh charter letter for parents 26.09.19

September 2020 - Transfer to Secondary

Diwedd Tymor yr Haf / End of Summer Term

Sialens Ddarllen yr Haf / Summer Reading Challenge

Profion Cenedlaethol Rhifedd - Adborth / National Tests Numeracy Feedback

Dosbarthiadau Cymysg / Mixed Classes

Clybiau Tymor yr Haf / Summer Term Clubs

Gweithdy Rhieni NSPCC Parents Workshop

Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod

Eisteddfod yr Urdd Arrangements / Trefniadau Eisteddfod yr Urdd

Noson Rieni Gwanwyn 2019 / Parents Evening Spring 2019

Gweithdrefnau Tywydd Garw / Procedures for Inclement Weather

Dyddiadau Tymor y Gwanwyn 2019 / Spring Term Diary 2019

Llythyr Diwedd Tymor yr Hydref / End of Autumn Term Letter

Lapio'r Nadolig - Blwyddyn 2 / Year 2

Gofal Cofleidiol y Feithrin / Nursery Wrap Around

Meiddio Meddwl / Crucial Crew (Blwyddyn 6/ Year 6)

Jambori - 12.11.18

Teithiau Iach / Active Journeys

Plant Mewn Angen / Children in Need

Storey Arms - Blwyddyn 5 - Year 5

Parc y Maltings / Maltings Park

Dyddiadur Tymor yr Hydref 2018 / Autumn Term 2018 Diary

Gwersi Offerynnol / Musical Instrument Lessons 13.9.18

Gwasanaeth Carolau CA2 / KS2 Carol Service

Top