Menu
Home Page

Ysgol ar gau DYDD GWENER / School closed FRIDAY

Yn dilyn cyngor gan Gyngor Caerdydd fe fydd yr ysgol AR GAU yfory ar ddydd Gwener, Mawrth 2il.  Fe fyddwn yn gobeithio ail agor fore Llun.  Gobeithio y byddwch i gyd yn cadw'n gynnes ac yn ddiogel.  Fe fyddwn yn ail drefnu dyddiad arall at gyfer diwrnod y llyfr.  

 

Following advice from Cardiff Council the school will be CLOSED tomorrow Friday, March 2nd. We hope to re-open on Monday. I hope you all stay safe and warm. We will re-arrange another date for World Book Day.  

 

Meilir Tomos

Pennaeth

Top