Menu
Home Page

Ymweliad y Cyngor Ysgol / School Council Visit

Ar ddydd Mercher 15.11.17 fe aeth ein Cyngor Ysgol i ymweld a'r adeilad newydd.  Cafodd y plant amser gwych yn gwrando yn astud ar Mark, Andrew a Mike o gwmni adeiladu Morgan Sindall a cawsant weld lluniau o'r broses adeiladu.  Roedd y daith yn hynod ddiddorol a braf oedd cael gweld faint o adeiladu sydd wedi digwydd hyd yn hyn! Os ydych am weld lluniau o'r daith yna cliciwch ar y linc isod.  

 

On Wednesday 15.11.17 our School Council visited the new building.  The children had a fantastic morning as they listened to Mark, Andrew and Mike from Morgan Sindall.  They were shown photographs of the building process and then a wonderful tour around the new site.  They are very excited to move into the new school! If you would like to see photographs of the day then please click on the link below.  Diolch  

 

http://www.ysgolglanmorfa.co.uk/cyngor-ysgol-school-council/

Top