Menu
Home Page

Ymweliad i Wyl y Gelli / Hay Festival

Ar ddydd Iau 25.6.17 fe aeth naw o ddisgyblion yr ysgol ynghyd a Mr Tomos a Mrs Bevan i Wyl Lenyddol y Gelli. Cafodd y plant gyfle i wrando ar Steve Mould awdur 'How to be a Scientist' ac Ali Sparkes awdur 'Thunderstruck'. Yn dilyn y sesiynau cafodd y plant gyfle i gwrdd gyda'r awduron ac i brynu eu llyfrau. Diwrnod arbennig iawn a rydym ni gyd yn edrych ymlaen i ddychwelyd y flwyddyn nesaf. 

 

On Thursday 25.6.17 nine children along with Mr Tomos and Mrs Bevan went to the Hay Festival. It was a glorious day and in the morning we had an opportunity to listen to two authors Steve Mould 'How to be a Scientist' and Ali Sparkes 'Thunderstruck'. Following the sessions we were then able to meet the authors and they kindly posed for pictures and signed autographs. It was a day to remember and we look forward to returning in 2018!

Top