Menu
Home Page

Y Dwymyn Goch / Scarlet Fever

Rydym ni ar hyn o bryd wedi cael sawl achos o'r Dwymyn Goch (Scarlet Fever) gydag achosion yn y Derbyn, Blwyddyn 1, Blwyddyn 3 a Blwyddyn 4. 

 

Y prynhawn yma fe wnaethom gysylltu gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru. Maen nhw wedi derbyn nifer fawr o achosion o'r Dwymyn Goch dros Gymru gyfan yn yr wythnosau diwethaf.  

 

Maen nhw'n cynghori rhieni i fynd a'r plant i weld y meddyg teulu ac i beidio â'u hanfon i'r ysgol hyd nes eu bod wedi bod ar dabledi gwrthfiotig am o leiaf 24awr. 

 

Diolch am eich cydweithrediad,
 

 

Dear Parents,

 

We have had a few cases of the Scarlet Fever in school. Children in Reception, Year 1, Year 3 and Year 4 have so far been infected.  

 

This afternoon I contacted Public Health Wales and they informed us that there are many cases of Scarlet Fever all over Wales.  

 

Their advice is to take your child to the GP and to not send them into school until they have been on antibiotic medicine for at least 24 hours.  

 

Thank you for your co-operation. 

 

M Tomos 

 

https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/encyclopaedia/s/article/scarletfever/ 

Top