Menu
Home Page

Wythnos Gerdded i'r Ysgol / Walk to School Week

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid,

 

Yr wythnos hon mae hi'n wythnos cerdded i'r ysgol a rydym yn gofyn i bawb gymryd rhan! Er mwyn hybu y digwyddiad hwn gofynnwn i chi dynnu eich llun yn cerdded i'r ysgol gyda'ch plentyn ac ei roi ar Facebook/Twitter gan dagio'r ysgol. Dyma gyfle gwych i adael y car adref a cherdded yma bob dydd (mae'r tywydd yn edrych yn  ffafriol!).  Os cliciwch ar y linc isod cewch fynediad i flog sydd yn son ychydig am yr hyn rydym wedi bod yn ei wneud.  

 

Diolch yn fawr a mwynhewch y cerdded! 

 

Mr Meilir Tomos

Pennaeth 

 

Dear Parents and Guardians, 

 

This week is walking to school week and we are asking all of you to take part! We ask you all to take your photo whilst walking to school with your child and post it on Facebook/Twitter and tag the school? This is a great opportunity to leave the car at home and walk here every day (weather is looking favorable!). If you click on the link below it will give you access to a blog that talks a little bit about what we've been doing.

 

Thank you and enjoy walking to school! 

 

Mr Meilir Tomos

Headteacher

Top