Menu
Home Page

Twrnamaint Rygbi / Rugby Tournament

Fe gystadlodd tim rygbi yr ysgol heddiw yn Nhwrnamaint rygbi'r Urdd yng Nghaeau Llandaf. Llwyddodd yr ysgol i guro 2, dwy gem gyfartal a cholli. Gorffennodd yr ysgol yn drydydd yn y grwp allan o 6 ysgol. Da iawn chi am berfformio mor wych! 

 

The school rugby team competed today in the Urdd Rugby Tournament in Llandaf fields. They won 2 games, had two draws with only one defeat. Well done for representing the school and performing so well! 

Top