Menu
Home Page

Twrnamaint Hoci / Hockey Tournament

Ddoe fe wnaeth ein tim hoci gystadlu am y tro cyntaf yn Nhwrnamaint Hoci Gemau Caerdydd.  Fe wnaeth y plant yn wych a llwyddo i gipio'r ail wobr. Da iawn chi blant ac ymlaen a ni i'r gystadleuaeth nesaf! 

 

Yesterday our hockey team competed for the first time in the Cardiff Games Hockey Tournament.  The children played excellent and managed to finish in second place.  Well done to you all! 

 

 

Top