Menu
Home Page

Trefniadau Mis Medi 2021 / September 2021 Arrangements

 

Trefniadau Mis Medi 2021  / September 2021 Arrangements

 

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid / Dear Parents and Guardians,

 

Cliciwch ar y ddolen PDF i weld trefniadau mis Medi.  

Click on the PDF link below to see the arrangements for September.    

 

Diolch yn fawr

 

Mr M Tomos

Pennaeth 

 

 

 

Link:

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/bd0c94bda95d47d7814aa7837d16265c/trefniadau-medi-2021.pdf

Top