Menu
Home Page

Trefniadau dychwelyd disgyblion Cyfnod Allweddol 2 / Arrangements for the return of Key Stage 2 Pupils

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid,

 

Dyma i chi gynllun ail agor Cyfnod Allweddol 2 ar y 15.3.21.  Gofynnaf yn garedig i chi ddarllen y ddogfen hon yn ofalus gan fod ambell i beth wedi newid ers y tro diwethaf roedd y plant yn yr ysgol e.e amseroedd cychwyn a gorffen a ble i gasglu'r plant ar ddiwedd y dydd.  

 

Rwyf yn edrych ymlaen yn fawr i groesawu pawb nol i'r ysgol fore Llun.  

 

Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth dros yr amser heriol hwn.   

 

Pob dymuniad da, 

 

Mr Meilir Tomos

Pennaeth 

 

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/73b40162e13a4fbb80a32844d55de14c/cyfnod-allweddol-2-key-stage-2.pdf

 

Dear Parents and Guardians,

 

Here is the Key Stage 2 re-opening plan for the return of our pupils on 15.3.21. Please read this document carefully as some things have changed since the last time the children were at school e.g start times and end of the day pickup locations.

 

I'm really looking forward to welcoming everyone back to school on Monday morning.

 

Thank you all for your support during this difficult period.  

 

Best wishes, 

 

Mr Meilir Tomos

Headteacher

 

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/73b40162e13a4fbb80a32844d55de14c/cyfnod-allweddol-2-key-stage-2.pdf

Top