Menu
Home Page

Trefniadau Disgyblaeth / Behaviour Arrangements

Annwyl Rieni/Gwarcheidwad,

 

Wedi ei atodi mae llythyr sydd yn amlinellu trefniadaeth ddisgyblaeth newydd yr ysgol. Rwy'n mawr obeithio y bydd hwn yn dangos yn glir sut yn union yr ydym ni yn mynd ati i ddelio gyda disgyblaeth. Os oes gennych gwestiynau pellach yna cysylltwch a mi.

 

Llawer o ddiolch,

 

M Tomos

 

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/487a04638cf242a7bd2dd23e1ccc0d23/trefn-disgyblaeth-ysgol-glan-morfa.pdf

 

Dear Parents

 

Attached is a letter which outlines our new behaviour strategy in Ysgol  Glan Morfa. If you have any further questions or any feedback then please contact me.

 

Many thanks

 

Meilir Tomos 

Top