Menu
Home Page

Tocynnau Glas Tesco / Tesco Blue Tokens

 

Codi Arian

Rydym yn hynod o falch o gyhoeddi bod Ysgol Glan Morfa wedi'i ddewis fel un o dri grŵp cymunedol i dderbyn arian oddi wrth Fagiau Tesco ar gyfer eu Cynllun Cymorth. Bydd yr ysgol yn derbyn £1,000, £ 2,000 neu £ 4,000 i'w wario ar offer ar gyfer parth dysgu natur ar ein safle newydd. O hyn tan 31 Hydref bydd cwsmeriaid yn cael cyfle i bleidleisio dros yr ysgol yn Tesco Extra, Pengam Green neu unrhyw Tesco Metro yn ne Caerdydd a chanol Caerdydd. Dylech ddod â'ch bagiau eich hun a gofyn am ddarnau arian glas wrth y cownter talu. Mae blychau bach wedi eu lleoli wrth adael y siopau. Lledaenwch y gair fel ein bod yn cael gymaint o gefnogaeth â phosib.

 

 

Funding News

We're really happy to announce that Ysgol Glan Morfa has been selected as one of three community groups to receive money from the Tesco Bags for Help Scheme. The school will receive £1,000, £2,000 or £4,000 to spend on equipment for a nature learning zone which can be used on the new site. From now until 31st October customers will have the chance to vote for the school at Tesco Extra, Pengam Green or any Tesco Metro in southern & central Cardiff. Simply bring your own bags and ask for blue coins at the checkout. Ballot boxes are located near the exit of stores. Please spread the word so we have as much support as possible.

Top