Menu
Home Page

Swyddi / Jobs

Swyddi gwag yn Ysgol Glan Morfa

 

Rydym yn chwilio am rhywun i lenwi'r swyddi isod.

 

Dyddiad cychwyn: Cyn gynted a sy'n bosibl.  

 

Goruchwyliwr Clwb Brecwast  7:45-8:45

Goruchwyliwr Amser Cinio  12:00 - 1:15

 

Mae croeso i chi ymgeisio am y ddau swydd os ydych yn dymuno.  Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y linc isod.

 

Job vacancies @ Ysgol Glan Morfa

 

We are looking  to fill the vacant posts as is noted below.

 

Start Date: As soon as is possible. 

 

Breakfast Club Supervisor 7:45 - 8:45

Midday Supervisor 12:00 - 1:15

 

You can apply for both posts.  For more information click on the link below.  

 

http://www.ysgolglanmorfa.co.uk/swyddi-jobs/

Top