Menu
Home Page

Sioe Radio Blwyddyn 6 / Year 6 Radio Show

Fel rhan o'n gweithgareddau ar gyfer y Siarter Iaith fe ddaeth y DJ Mark Griffiths o Radio Cymru i'r ysgol ar ddydd Mawrth y 27ain o Fehefin i recordio Sioe Radio Gymraeg gyda disgyblion blwyddyn 6.  Gallwch wrando ar y sioe wych hon drwy glicio ar y linc isod.  Mwynhewch! 

 

As part of our Siarter Iaith activities we invited the Radio Cymru DJ Mark Griffiths into school on Tuesday.  Mark and year 6 produced a half an hour Welsh language radio show. You can listen to the show by clicking on the link below.  Enojy! 

 

https://www.mixcloud.com/cymruFM/ysgol-glan-morfa-2762017/

 

Top