Menu
Home Page

Seremoni Torri Tywarchen / Turf Cutting Ceremony

Adeilad Newydd

Ar fore Llun 17.7.17 fe gawsom seremoni torri tywarchen ar ein hysgol newydd. Yn bresennol roedd rhai o blant yr ysgol, Cynghorwyr Splott, adeiladwyr y prosiect, Cadeirydd y Llywodraethwyr, a’r Cyfarwyddwr Addysg. Fe fydd ffram yr adeilad yn cael ei osod yn ystod mis Awst. Byddwn yn eich hysbysu am ddatblygiadau’r adeilad yn ystod y flwyddyn.  

 

New Building

On Monday morning the 17.7.17 we had the turf cutting ceremony of our new school building. Present were Splott councillors, project builders, Chair of Governors and the Director of Education.  The frame of the building will be going up in August.  We will inform you of the latest developments during the year. 

 

 

Top