Menu
Home Page

Profion Cenedlaethol

Profion Cenedlaethol 2017 

National Test 2017

 

Hoffwn eich hysbysu y bydd pob plentyn yng Nghymru o Flwyddyn 2 i Flwyddyn 6 yn cael eu profi mewn darllen a rhifedd fel rhan o strategaeth Cenedlaethol felly mae’n hanfodol bwysig fod eich plentyn yn bresennol yn ystod y cyfnod hwn.

 

Bydd y profion yma yn cael eu gweinyddu rhwng 3 Mai a 10 Mai 2017. Byddwch fel rhieni yn derbyn adroddiad yn crynhoi perfformiad eich plentyn yn ystod mis Gorffennaf.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â mi.

 

I would like to advise you that every child in Wales from Year 2 to Year 6 will be tested in reading and numeracy as part of a National strategy therefore it is essential that your child is present during this period. These tests will take place between 3 May and the 10 May 2017.

 

As parents you will receive a brief report which will summarise your child’s performance during July.

 

If you have any questions or concerns please contact me.

 

Am ddeunyddiau sampl a rhagor o wybodaeth ewch i 

For sample papers and more information then click on the following link.  

 

http://www.ysgolpwllcoch.co.uk/profion-cenedlaethol-national-tests/  

 

 

 

Top