Menu
Home Page

Presenoldeb 100% Attendance

Braf yw cyhoeddi ein bod heddiw wedi cael presenoldeb ysgol gyfan o 100%. 

 

We are pleased to announce that today we had 100% attendance! 

 

Da iawn chi blant! Well done children! 

Top