Menu
Home Page

Pigo Dy Drwyn

Heddiw fe wnaeth disgyblion blwyddyn 6 gymryd rhan yn rhaglen deledu Pigo Dy Drwyn sydd yn cael ei ddarlledu pob bore Sadwrn ar S4C.  Fe wnaeth y plant yn wych ac ennill y gystadleuaeth! Da iawn chi blant a da iawn Mr Rees! 

 

This morning the pupils of year 6 took part in an S4C gamshow Pigo dy Drwyn. This programme is broadcasted every Saturday morning on S4C. The children did extremely well and won! Well done to you all and to Mr Rees! 

Top