Menu
Home Page

Noson Rieni / Parents Evening

Annwyl Rieni,

 

Ar Nos Lun 6.11.17 a Nos Fawrth 7.7.11 fe fydd cyfle i chi ddod i'r ysgol i sgwrsio gyda athro eich plentyn am eu cynnydd.  Rydych eisioes wedi derbyn eich amser  a gobeithiwn yn fawr eich bod yn gallu mynychu'r nosweithiau bwysig yma. Er mwyn gweld eich amseroedd ewch i'n tudalen Llythyron neu cliciwch ar y linc isod.  Cofiwch fod amser yn gyfyng ac os ydych eisiau mwy o amser i drafod unrhyw faterion pellach yna cysylltwch gyda'r athro er mwyn trefnu apwyntiad. 

 

Os ydy eich plentyn ar y gofrestr ADY yna fe fydd noson rieni arbennig yn cael ei gynnal i chi cyn y Nadolig. Byddwn yn cyhoeddi'r dyddiad cyn gynted ag sy'n bosibl.  

 

http://www.ysgolglanmorfa.co.uk/llythyron-letters-6/

 

Dear Parents,

 

On Monday 6.11.17 and Tuesday 7.11.17 we are holding our Parents Evening.  This is an opportunity for you to discuss your child's academic progress with the class teacher.  You have all received your times and we hope that you can attend this important event. To see your times please visit the "Letters" page or click on the link below this message.  Please note that we have limited the amount of time that you have with the class teacher, but if you feel that you have some issues that you would like to discuss further then please contact your class teacher to arrange an appointment. 

 

If your child is on the SEN register then another parents evening will be arranged especially for you before Christmas.  We will inform you of the dates in the next few weeks.  

 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth, 

Thank you for your support, 

 

Meilir Tomos

Pennaeth 

 

http://www.ysgolglanmorfa.co.uk/llythyron-letters-6/

Top