Menu
Home Page

Noson Rieni - Diweddariad Pwysig / Parents Evening - Important Update

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid,

 

Yn dilyn noson rieni yr wythnos diwethaf fe ddaeth hi'n amlwg iawn fod nifer ohonoch yn cael trafferthion gyda Microsoft Teams.  O ganlyniad i hyn rydym wedi penderfynu y bydd yr athrawon nos Fercher yn cysylltu gyda chi gyd drwy alwad ffon.  Bydd eich apwyntiad yn parhau i fod yr un amser. Cofiwch ateb yr alwad (bydd yn dod trwy yn ddienw).  

 

Diolch i chi gyd,

 

Mr Meilir Tomos

Pennaeth

 

Dear Parents and Guardians, 

 

Following a parents' evening last week it became very clear that many of you were struggling with Microsoft Teams and other connection difficulties.  As a result of this we have decided that the teachers on Wednesday evening will contact you all by phone call.  Your appointment will continue to be the same time. Remember to answer the call (it will come through anonymously).  

 

Thank you,

Mr Meilir Tomos

Top