Menu
Home Page

Mynediadau Meithrin Admissions

Annwyl Rieni,

Rwyf yn tynnu eich sylw fod mynediadau y Feithrin bellach yn mynd yn system electronig.  Cliciwch ar y linc isod am ragor o wybodaeth.  

 

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/Gwneud-cais-am-le-mewn-ysgol/meithrin/Pages/Derbyn-i-ysgol-feithrin.aspx

 

Dear Parents,

Please be aware that Nursery Admissions are now going to be electronic. Please click on the following link for more information. 

 

https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/Applying-for-a-school-place/Nursery/Pages/Nursery.aspx?utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_source=Facebook&utm_content=EduCardiff

 

Diolch  

 

MT

Top