Menu
Home Page

Mabolgampau / Sport Day

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid, 

 

Er na fedrwn, mae arnaf ofn, wahodd rhieni i ymuno â ni eleni, fe fyddwn yn cynnal mabolgampau ar y dyddiadau isod.  Byddwn yn trydar canlyniadau ac ambell lun a fideo. 

 

 • Dydd Iau, Gorffennaf 1af - Mabolgampau Cyfnod Allweddol 2 (Blynyddoedd 3-6) 
 • Dydd Mercher, Gorffennaf 7fed - Mabolgampau Meithrin a Derbyn.  
 • Dydd Iau, Gorffennaf 8fed - Mabolgampau Blynyddoedd 1 a 2.

Gofynnwn yn garedig i chi ddarparu’r pethau canlynol i'ch plentyn ar y dyddiadau cywir.  

 

 1. 1) Crys-t yn lliw llys eich plentyn (Glas, Melyn, Coch neu Wyrdd)
 2. 2) Potel ddŵr (wedi ei labeli gyda enw eich plentyn)
 3. 3) Cap ag Eli haul

 

Diolch i chi gyd am eich cyd-weithrediad,

 

Mr M Tomos

Pennaeth 

 

Dear Parents and Guardians,  

 

This year our sports days will be held on the dates below. Unfortunately, we cannot invite parents to attend this year but we will be tweeting photographs and videos from the event.  

 

 • Thursday, 1st of July - Key Stage 2 Sports Day (Years 3-6) 
 • Wednesday, 7th July - Nursery and Reception Sports Day. 
 • Thursday, 8th July - Years 1 and 2 Sports Day.  

 

We ask you kindly to provide the following things for your child; 

 

 1. A t-shirt in the colour of your child’s school house (Blue, Yellow, Red or Green).
 2. A drinks bottle (labelled with your child’s name).
 3. A cap & suncream (if sunny!)

 

Thank you for your co-operation,

 

Mr M Tomos

Headteacher

Top