Menu
Home Page

Llythyr Cyfarwyddwr Addysg i Rieni / Director of Education Letter to Parents

Annwyl Rieni,

 

Cliciwch ar y linc isod am lythyr y Cyfarwyddwr Addysg i rieni / gwarcheidwaid ynglyn ac ail agor ysgolion. Mae hefyd gwybodaeth bwysig yno ynglyn a'r hwb gweithwyr allweddol a sut i ymgeisio am le.  

 

Diolch i chi gyd,

 

Meilir Tomos

 

Click on the link below for the Director of Education's letter to parents/carers about reopening schools. There is also other important information on there about key workers hub and how to apply.  

 

Thank you all,

 

Meilir Tomos

 

Welsh Letter

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/d30f01db74384bf0acb7b3550145e7da/llythyr-y-cyfarwyddwr-addysg.pdf

 

English Letter

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/724e12eeed3e466aa428fc5096efdaec/directors-letter-to-parents-and-carers.pdf

Top