Menu
Home Page

Llythyr Cyfarwyddwr Addysg / Director of Education Letter

Braf oedd derbyn llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes - Mr Nick Batchelar yr wythnos diwethaf am berfformiad arbennig yr ysgol dros y dair blynedd diwethaf. Diolch i'r holl staff am eu gwaith diflino ac i bawb sydd yn cyfrannu tuag at lwyddiant ein hysgol.

 

It was a pleasure to receive a letter last week from Mr Nick Batchelar the Director of Edcuation and Lifelong Learning about the excellent performance of the school over the last three years.  I would like to thank all of my staff and to everybody that contributes to the success of our school.  

 

Diolch yn fawr / Thank you

 

Meilr Tomos   

Top