Menu
Home Page

Neges o'r Pennaeth / Headteacher's Message

Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid,

 

Llythyr cyn i chi ddychwelyd. Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n ddiogel ac rydym yn edrych ymlaen i'ch gweld chi dros yr wythnosau nesaf.  

 

Cofion

M Tomos

 

Dear Parents / Guardians,

 

This is a letter before you come back. I hope you are all keeping safe and well and I look forward to seeing you all over the next few weeks.  

 

Best wishes,

 

M Tomos

 

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/0bd858c36d7741dcba5867b707c87623/llythyr-rhieni-26.6.20.pdf

Top