Menu
Home Page

Llygredd Aer / Air Pollution: 09/11/2020

 

 

Ysgol Glan Morfa: Llygredd Aer / Air Pollution Diolch i chi am eich cefnogaeth. Byddwn yn mynd nôl i drefniadaeth Covid_19 yfory. Thanks for your support today.We will returning to the Covid_19 arrangements tomorrow.

 

Annwyl Rieni,

 

Rydym wedi derbyn newyddion gan swyddogion iechyd a diogelwch y sir i beidio â chaniatáu i'r plant fynd allan yn ystod y dydd oherwydd llygredd aer sy'n deillio o'r tan neithiwr mewn garej teiars cyfagos.  Mae'r sir wedi wedi dweud y bydd hyn yn disodli ein protocol Covid-19 am y tro ble mae disgwyl i ffenestri a drysau fod ar agor drwy'r amser. Byddwn yn eich diweddaru pan fyddwn yn cael mwy o fanylion. 

 

Yn anffodus drws nesaf i'r garej roedd warws YC Sports ac cafodd nifer o'r stoc ei llosgi sy'n golygu y bydd mwy o amser aros am wisgoedd ysgol na'r arfer. Fodd bynnag mae YC Sports wedi gofyn i chi barhau i anfon eich archebion a byddent yn gwneud popeth yn ei gallu i gael eich archebion i chi cyn gynted a sy'n bosibl.  

 

Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth.  

Mr Meilir Tomos

Pennaeth 

 

 

Dear Parents,

We have received news from Cardiff council's health and safety officials to not allow the children to go outside during the day because of air pollution resulting from last night's fire at a nearby tyre garage. The officials have informed us that this will replace our Covid-19 protocol for the time being where windows and doors are expected to be open at all times. We'll update you when we get more details. This is a precautionary measure.  

 

It has also come to our attention that next door to the garage was the YC Sports warehouse and a lot of the stock was burnt which means there will be more waiting time for school uniforms than usual. However YC Sports has asked you to continue sending your orders and they will do everything possible to get you your orders as quickly as possible.

Thank you all for your support.

 

Mr Meilir Tomos

Headteacher

 

 

Top