Menu
Home Page

Llyfrgell Rhithwir Glan Morfa Virtual Library

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid,

 

Rydym wedi creu i chi lyfrgell rhithwir ganolog gyda nifer o lyfrau darllen i'r plant.  Mae'r llyfrau hyn wedi ei lefelu o lefel 1-8. 

 

Yn syml cliciwch ar "present" ac yna ar y llyfr yr hoffech i'ch plentyn ddarllen.  Os ydych yn ansicr o lefel darllen eich plentyn yna cysylltwch gyda'r athro drwy Seesaw / Google Classroom.  Hoffwn ddiolch i Miss Pippen (Blwyddyn 5) am roi hyn oll at ei gilydd.  Dyma adnodd gwerthfawr i chi sicrhau fod y plant yn datblygu eu darllen dros y cyfnod clo.   

 

Os oes problem yna cysylltwch gyda ni.  Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn ac yna cadw'n ddiogel.  

 

Mr Meilir Tomos

Pennaeth 

 

Dear Parents and Guardians, 

 

We have created for you a central virtual library with a number of reading books for the children.  These books have been leveled from level 1-8.  

 

Simply click on "present" and then on the book you would like your child to read.  If you are unsure of your child's reading level then please contact the teacher via Seesaw / Google Classroom.  I would like to thank Miss Pippen (Year 5) for putting all this together.  This is a valuable resource for you to ensure that your child develops and practices their reading over the lockdown period.   

 

If there is a problem then please contact us.  I hope you are all staying safe and keeping well.  

 

Mr Meilir Tomos

Headteacher 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1sYvS-dKjsgbSA3RtABITJkFX1JvRmnkgtDr-YWG--kw/edit?usp=sharing

Top